Gospodarka

1.4 Polska Wschodnia

  1.4 Polska Wschodnia jest programem dofinansowywanym ze źródeł budżetu UE. Wzór na konkurencję to przedsięwzięcie, które skierowane jest dla działalności prosperujących w ramach 5-ciu polskich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, …

Read more