Wypadek samochodowy i odszkodowanie

Czy w każdym momencie należy nam się odszkodowanie z tytułu polisy OC? Jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym, to tak. Gdy wypadek powstał za naszą przyczyną, to taka polisa nie daje nam nic.

Ona pokrywa koszty naprawy samochodów, które oprócz nami w wypadku brały udział. Poza tym odszkodowanie z OC może również zostać wypłacone, gdy świetny agent postara się o to, by było ono wyższe niż przewiduje to ubezpieczyciel. Taka pomoc jest , a oprócz tego bardziej popularna i korzysta z niej wielu uczestników wypadków. Najczęściej takie wypadki mają poważny charakter.
Do nich zwykle wzywana jest policja i pogotowie. Przy takich kolizjach zazwyczaj koniecznie należy spisać oświadczenie powypadkowe. Takie pisma muszą zostać zredagowane przez osobę, która była sprawcą wypadku, bo na jego podstawie zaczynają się procedury, które gwarantują odszkodowanie z OC i odszkodowanie z NW. W takich niełatwych sytuacjach bardzo w wielu przypadkach na miejscu wypadku zjawiają się również agenci, którzy zajmują się odszkodowaniami z tytułu polis dodatkowych. Ich pomoc w wielu sytuacjach okazuje się niezbędna, bo są oni w stanie wywalczyć dużo większe odszkodowania niż te, na które liczą poszkodowani. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC jest bezpłatna do czasu zanim odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dopiero, kiedy poszkodowani uzyskają świadczenie, adekwatny procent trafia do agenta. Dlatego zazwyczaj agenci tacy podejmują się jedynie tych spraw, które mogą zakończyć się przysądzeniem odszkodowania, o które posiadają się starać. Takiego agenta można znaleźć również we własnym zakresie.
Więcej informacji na stronie: wysokość odszkodowania z oc.

Share

Dodaj komentarz