Sprawy dla notariusza

Majątek z rodziców na dzieci przechodzi zwykle drogą darowizny, czyli odpisu notarialnego jeszcze za życia spadkodawców, czyli rodziców. W wielu przypadkach zdarza się też, że majątek jest dzielony po śmierci na bazie testamentu lub po sprawie spadkowej, na której to sąd orzeka w wysokość należnego udziału dla każdej ze stron postępowania, czyli dla wszystkich uprawnionych do dziedziczenia osób. Darowizna za życia jest wygodną formą przekazania majątku, kiedy rodzice chcą na przykład pomóc młodym początkowo ich dorosłego życia, a sami nie potrzebują już wyżej wymienionych nieruchomości.

Darowiznę można ustanowić także z tzw. dożywotnim użytkowaniem, co znaczy, że konkretna nieruchomości staje się własnością dziedziczącego dziecka, ale pierwotny właściciel, czyli rodzic, ma prawo w niej zamieszkiwać i użytkować ją aż do swojej śmierci. W takim modelu osoba dziedzicząca, czyli dziecko ma obowiązek zagwarantować swojemu rodzicowi utrzymanie i wszystkie środki konieczne do życia w ramach podziękowania za darowiznę i jest to ustanowione prawnie, a nie tylko obyczajowo. Kancelarie notarialne Łódź stale przygotowują dokumenty powiązane z darowiznami. Darowizna ma to do siebie, iż w sytuacji najbliższych członków rodziny nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych, czyli można oddać majątek albo jego część najbliżej rodzinie, w tym dziecku, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat i prócz tego opłat nie ponosi ani dziecko, ani rodzic udzielający darowizny. Kancelarie notarialne w Łodzi omawiają wszystkie zasady funkcjonowania darowizny jeszcze przed podpisaniem umowy.

Źródło informacji: notariusz łódź piotrkowska.

Share

Dodaj komentarz