Pilotowanie wycieczki

 

Pilot, to zawód, który zasadniczo kojarzy się z lataniem. Pilot samolotu, pilot śmigłowca to pierwsze skojarzenia. Pilotuje się też wycieczki. Para się tym nie kto inny, jak pilot wycieczek. Podobną funkcje pełni przewodnik wycieczek lub przewodnik turystyczny. Wszystkie te funkcje wymagają stosownego przeszkolenia. Piloci wycieczek nie mogą wykonywać swojego zawodu bez specjalistycznych przygotowań. Wymagają one edukacji merytorycznej i kwalifikacji wykorzystania jej w praktyce. Zwykle piloci wycieczek współpracują z biurami podróży, które maja w swojej spisie produktów/usług wycieczki, czy to krajowe czy zagraniczne.

Pilot wycieczek może specjalizować się w obsłudze konkretnego rodzaju wyjazdów. Ma możliwość być pilotem wycieczek zagranicznych lub krajowych. Może specjalizować się w pilotażu wyjazdów do określonych krajów. Ma możliwość też obsługiwać jedynie i tylko jeden rodzaj grup wycieczkowiczów, przykładowo. wycieczki szkolne albo studenckie. Pilot wycieczek współpracując z danym organizatorem wypadów, musi dopilnować, żeby cały przebieg wycieczki był taki, jak zaplanowano. Musi być czuły na potrzeby podległych mu wycieczkowiczów. W razie jakichkolwiek przeszkód, musi umieć im zaradzić. Pilotaż grup turystycznych nie jest zawodem łatwym. Wymaga kwalifikacji kierowania grupa, opowiadania o danej atrakcji turystycznej w sposób, ażeby zaciekawiła ona ewentualnego słuchacza. Pilot wycieczek powinien posługiwać się językiem obcym. W przypadku pilotowania wycieczek zagranicznych jest to warunek konieczny. Ogromna wiedza i umiejętność pracy w zobowiązaniach stresujących gwarantują potencjalnemu pilotowi wycieczek odpowiednie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Więcej informacji: pilotaż grup turystycznych.

Share

Dodaj komentarz